Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Mam Non Anh Duong Nong Lay
Nong Lay
Địa chỉ: Ban Huoi Khom Xa Nong Lay - Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0989654124
Email:mnanhduong@gmail.com

Tin giáo dục

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014

          UBND XÃ NONG LAY                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN ÁNH DƯƠNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

        Số: 12/KH-MNAD                                           Nong Lay, ngày 12 tháng 03 năm  2013

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013

  

Căn cứ công văn số 153/HD-GD&ĐT ngày 23/02/2013 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 Nhà trường xây dựng kế hoạch năm học 2013 - 2014 như sau:

I. Khái quát chung

 Năm học 2012 - 2013 trường Mầm non Dương Noong Lay đã tập chung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau

          Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

          Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép với cuộc vận động “Hai không” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Nhà trường đã chú trọng tới phẩm chất đạo đức nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể giáo viên trong nhà trường

          Nhà trường đã tập chung chú trọng thực hiện CSGD trẻ theo chương tình GDMN đại trà ở tất cả các lớp

          Nâng cao việc ƯDCNTT trong công tác quản lý và soạn giảng

          Thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện

II. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013

1. Hệ thống mạng lưới trường lớp

           Trường có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ

          - Điểm trường chính: Bản Huổi Khôm gồm 04 lớp: 124 trẻ

          - Điểm trường lẻ Phiêng Phớ gồm 01 lớp: 23 trẻ

          - Điêm trường lẻ Bó Mạ: 67 trẻ

          - Tổng số lớp: 8 lớp

          - Toàn trường có: 214 trẻ                    

2. Công tác truyển sinh

`        Tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi đạt: 11%

   Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi đạt: 100%

3. Công tác chất lượng chăm sóc giáo dục

* Kết quả chăm sóc

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng ở tại lớp

- 100% trẻ ở các lớp được uống nước sạch, vệ sinh rửa mặt, rửa tay

- 100% các nhóm lớp có đủ nước sạch để vệ sinh

- 100% trẻ được khám sức định kì 2 lần/năm, uống thuốc tẩy giun, Vitamin A

- 100% trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm

+ Cân nặng:

- Số trẻ phát triển bình thường : 203/213 = 95%

- Số trẻ suy dinh dưỡng độ 1: 10/213 = 5 %

+ Chiều cao:

          - Số trẻ phát triển bình thường: 174/213 = 81,7%

- Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi độ 1: 31/213 = 14,5%

- Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi độ 2: 8/213= 3,8%

- Số trẻ suy dinh dưỡng cân nặng và chiều cao: 38/211 = 18%

- Tổng số trẻ được khám sức khoẻ trong học kì: 213/213 = 100%. Trong đó bình thường là: 112/213 = 53%; TMH: 33/213 = 15%, Sâu răng: 65/213 = 30,5%; các bệnh khác: 3/213 = 0,15%

* Kết quả giáo dục

- Duy trì sĩ số: 213/213 = 100 %

- Bé chuyên cần: 207/213 =  97%

- Bé ngoan: 207/213 = 97%

- Bé sạch: 203/213 = 95 %

- Bé khoẻ: 196/213 = 92%

          - Kết quả đánh giá theo các lĩnh vực phát triển:

Tổng số trẻ được đánh giá trong kì I: 213 cháu

+ Phát triển thể chất: Đạt: 188/213 = 88,3%

                                    Chưa đạt: 25/213 = 11,7%

+ Phát triển nhận thức: Đạt: 182/213 = 85,4%

                                    Chưa đạt: 31/213 =  14,6%

+ Phát triển ngôn ngữ: Đạt: 189/213 =  88,7%

                                     Chưa đạt: 24/213 =  11,3%

+Phát triển tình cảm xã hội: Đạt: 197/213 = 92,5%

                                     Chưa đạt: 16/213 = 7,5 %

+ Phát triển thẩm mĩ:  Đạt: 168/191 = 88%

                                    Chưa đạt: 23/191 = 12 %

4. Công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi

 Cùng với  các cấp uỷ Đảng - HĐND - UBND và toàn thể các ban ngành của xã làm tốt công tác duy trì sĩ số, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường không có học sinh bỏ học. Đặt biệt là trẻ 5 tuổi

Tổng số giáo viên dạy lớp 5 tuổi: 02 giáo viên; Số lớp 5 tuổi: 02 lớp; Số trẻ 5 tuổi: 62 trẻ; Số trẻ được tăng cường Tiếng việt: 62 trẻ; Số thiết bị đồ dùng tối thiểu: 01 bộ; Số trẻ được hưởng chế độ chính sách: 62 trẻ; Số trẻ 5 tuổi SDDCN là: 5%; SDDCC là: 9,4%

Thực hiện đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo Bộ GD&ĐT quy định với 4 lĩnh vực trong 120 chỉ số

Thực hiện công tác điều tra PCGDMN thường xuyên 3 lân/năm

5. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên

Tổng biên chế CBGV: 9 Đ/c trong đó Đại học: 4 đ/c; Trung cấp: 5 đ/c 

- Phương pháp tổ chức: Nhà trường thường xuyên tổ chức cho đội ngũ CBGV tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ thống nhất phương pháp, thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn, dự giờ chuyên đề, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp trường, bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên có chuyên môn TB, yếu

- Hình thức tổ chức: Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng, nhận xét rút kinh nghiệm tháng trước, đề ra kế hoạch cụ thể cho tháng sau, xây dựng lịch dự giờ cụ thể, có kế hoạch

- Tư tưởng chính trị: 100% CBGV trong nhà trường có lập trường vững vàng, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, hưởng ứng, tham gia tích cực các cuộc vận dộng và phong trào thi đu.

          - Giảng dạy: Giáo viên thực hiện công tác giảng dạy và hoạt động đúng chương trình, đảm bảo thời gian, xây dựng lịch hoạt động phù hợp với chủ đề, đối tượng trẻ.

6. Công tác quản lý chỉ đạo

Năm học 2012 - 2013  nhà trường đã tập chung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

          - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép với cuộc vận động “Hai không” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vân động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  Nhà trường đã chú trọng tới phẩm chất đạo đức nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp  vụ cho toàn thể giáo viên trong nhà trường

 Nhà trường đã tập chung chú trọng thực hiện CSGD trẻ theo chương tình GDMN đại trà ở tất cả các lớp

          Nâng cao việc ƯDCNTT trong công tác quản lý và soạn giảng

          Thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOACH NĂM HỌC 2013 - 2014

I. Mục tiêu chung

          Năm học 2013 - 2014 nhà trường tập chung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Năm học 2012 - 2013  nhà trường đã tập chung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

          - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép với cuộc vận động “Hai không” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vân động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  Nhà trường đã chú trọng tới phẩm chất đạo đức nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể giáo viên trong nhà trường

 Nhà trường đã tập chung chú trọng thực hiện CSGD trẻ theo chương tình GDMN đại trà ở tất cả các lớp

          Nâng cao việc ƯDCNTT trong công tác quản lý và soạn giảng

          Thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện

          II. Mục tiêu nhim v c th ca bc hc

          1. Kế hoạch phát triển và hoàn thiện mạng lưới trường, lớp học

          - Tổng số trường là: 01

          - Tổng số lớp là: 9

          - Tổng số trẻ trên địa bàn từ 0 - 5 tuổi: 373

          - Tổng số trẻ từ 0 - 2 tuổi trên địa bàn: 177   

          - Tổng số trẻ từ 3 - 5  tuổi trên địa bàn: 196    

          - Tổng số lớp: 9 lớp

Nhà trẻ: 1 lớp = 20  

- Mẫu giáo: 8 lớp = 196

- Chia ra: Lớp mẫu giáo bé 3 lớp = 65

                          Lớp mẫu giáo nhỡ 3 lớp = 72

                          Lớp mẫu giáo lớn 2 lớp = 59

- Cụ thể từng lớp như sau:

 

 

STT

 

Tên Lớp

Số Lớp

Số Trẻ

                  Chia ra theo độ tuổi

2

3

4

5

 Giáo viên chủ nhiệm

1

Nhóm trẻ Bó Mạ

1

20

20

 

 

 

Lò Thị Tiêm

2

MG Bé Quyết Thắng

1

20

 

20

 

 

Lò Thị Dung

3

MG Bé Bó Mạ

1

21

 

21

 

 

Thiếu Giáo Viên

4

MG Bé Phiêng Phớ

1

24

 

24

 

 

Trương Thị Nhân

5

MG Nhỡ A Trung Tâm

1

25

 

 

25

 

Lò Thị Ánh

6

MG Nhỡ B Trung Tâm

1

25

 

 

25

 

Lưu Thị Vân

7

MG Nhỡ C Quyết Thắng

1

22

 

 

22

 

Thiếu giáo viên

8

MG Lớn A Trung Tâm

1

31

 

 

 

30

Vũ Thị Đào

9

MG Lớn B Trung Tâm

1

31

 

 

 

29

Hà Thị Lan

 

Tổng toàn trường

9

216

20

65

72

59

 

2. Công tác tuyển sinh và huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

          - Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp: 216

          - Tổng số trẻ trên địa bàn từ 0 - 5 tuổi: 373

          Trong đó: 0 tuổi: 10

                       1 tuổi: 67

                       2 tuổi: 100

                       3 tuổi: 65

                       4 tuổi: 72

                       5 tuổi: 59

          - Tổng số trẻ từ 0 - 2 tuổi ra lớp: 20/177 tỷ lệ huy động = 11,3%

          - Tổng số trẻ từ 3 - 5  tuổi ra lớp: 196/196 = 100%

          - Tổng số trẻ 5 tuổi ra lớp: 59/59 = 100%

3. Công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi

Cùng với  các cấp uỷ Đảng - HĐND - UBND và toàn thể các ban ngành của xã làm tốt công tác duy trì sĩ số, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường không có học sinh bỏ học. Đặt biệt là trẻ 5 tuổi

Tổng số giáo viên dạy lớp 5 tuổi: 02 giáo viên; Số lớp 5 tuổi: 02 lớp; Số trẻ 5 tuổi: 59 trẻ; Số trẻ được tăng cường Tiếng việt: 59 trẻ; Số thiết bị đồ dùng tối thiểu: 02 bộ; Số trẻ được hưởng chế độ chính sách: 59 trẻ; Số trẻ 5 tuổi giảm tỷ lệ SDDCN là: 3%; SDDCC là: 5%

Thực hiện đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo Bộ GD&ĐT quy định với 4 lĩnh vực trong 120 chỉ số

Thực hiện công tác điều tra PCGDMN thường xuyên 3 lân/năm

 Đảm bảo cho kế hoạch công nhận phổ cập trẻ 5 tuổi của xã Nong Lay theo kế hoạch đã đề ra  theo dự kiến tháng 04/2014

4. Xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Tham mưu với UBND xã quy hoạch đất cho nhà trường đủ diện tích để đạt được theo điều lệ trường MN 

          - Duy trì và ổn định tốt 100% Số lượng học sinh đầu năm, phấn đấu không có học sinh bỏ học. Tỷ lệ chuyên cần đạt 90 đến 95%

- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn GVMN từ khá trở lên

          - Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình GDMN mới

          - Dà soát các tiêu chí đã đạt để duy trì tốt, đưa ra kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo QĐ 36

          5. Xây dựng đội ngũ nhà giáo

- Tổng số CBGV: 9 đ/c

          - 1 tổ chức công đoàn: 9 Đ/c

- Tổ chuyên môn gồm: Tổ 1, tổ 2

          * Tư tưởng chính trị

- 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo

- 100% CBGV được xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp GVMN

* Chất lượng  giáo án

          - Khá tốt 70%

          - Trung bình 30 % ( Không có giáo án yếu kém )

          - 100% CBGV tự bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao

          - 90% CBGV biết ƯDCNTT trong công tác quản lý và soạn giảng đạt kết quả cao

          * Chất lượng giờ dạy

          - Phấn đấu 100% giờ dạy đạt yêu cầu trở lên (Trong đó 65 % khá tốt)

          - Mỗi Đ/c cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải tự trau dồi đạo đức phẩm chất và năng lực nhà giáo

          * Công tác kiểm tra nội bộ

          - Kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường 1 lần/tháng; sinh hoạt chuyên môn 1 lần/tháng đối với nhà trường; sinh hoạt chuyên môn 1 lần/tháng đối với các tổ chuyên môn

          * Công tác xây dựng Đảng

          - Phấn đấu trong năm kết nạp thêm 1 đảng viên mới để thành lập chi bộ riêng trong năm học 2013 – 2014

* Biện pháp thực hiện

- Thực hiên tốt chủ đề năm học, các cuộc vận động, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

          - Tiếp tục sắp xếp cho giáo viên đi học nâng cao trong hè

          - Đẩy mạnh ƯDCNTT trong công tác quản lý, trong công tác CSGD trẻ

          - BGH và đội ngũ tổ trưởng tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do phòng, Sở GD-ĐT tổ chức về trường triển khai có hiệu quả vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng cho GV không có điều kiện tham gia

          - Bố trí sắp xếp dạy thực hành, thống nhất phương pháp ngay từ đầu năm học để giáo viên cùng dự trao đổi kinh nghiệm

          - Thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt chuyên môn 1 lân/tháng

- GV vận dụng kết quả bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nâng cao việc tự học, tự bồi dưỡng

- Tham gia tích cực các đợt học tập, bồi dưỡng các chỉ thị nghị quyết của Đảng các lớp tập huấn chuyên môm nghiệp vụ của phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức

          - Tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non mỗi giáo viên thực hiện bồi dưỡng 120 tiết/ năm để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hỗ trợ giáo viên Mầm non thực hiện nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.

           - Thành lập ban chỉ đạo về thực hiện cuộc vận động và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ Tổ chức ký cam kết thực hiên giữa các tổ chức trong nhà trường. Mỗi  đồng chí Đảng viên tự xây dựng cho mình một kế hoạch học tập và rèn luyện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” “ Nâng cao ý thức trách nhiệm, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân’’

          - Phân công các đồng chí đảng viên giúp đỡ quần chúng về mọi mặt để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng

          - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên khuyến khích giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó thực hiện tốt chế độ chính sách và quyền lợi đối với giáo viên để giáo viên yên tâm công tác

          - Tăng cường công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp định kỳ, thường xuyên, đột xuất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường

          - Xử lý đúng các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế của trường và của ngành

- Xây dựng đội ngũ CBGV“ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiêm”

          - Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý nhà trường, phối kết hợp với công đoàn thực hiện tốt quy chế phối kết hợp giữa nhà trường và công đoàn

          - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, xếp loại công chức hàng năm

          - Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi học hỏi kinh nghiệm

          - Hàng tháng xây dựng kế hoạch của nhà trường, duyệt kế hoạch CBGV

          - Giáo dục tư tưởng chính trị, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp tới 100% CBGV

          - Ký cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua

          - Đấy mạnh có hiệu quả ƯDCNTT trong công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường

          - Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong toàn trường, đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo tâm lý cho trẻ yêu trường, lớp, yêu cô giáo, bạn bè và thích đi học

          - Xây dựng và giao chỉ tiêu trẻ chuyên cần cho từng khối lớp

          - Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi

          - Tuyên truyền phối kết hợp với cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh thấy rõ tầm quan trọng của việc cho trẻ Mầm non đến trường, cho trẻ đi học chuyên cần

          6. Cơ sở vật chất và ngân sách

          6.1. Rà soát, thống kê hiện trạng cơ sở vật chất: Hiện tại trường đang tiếp tục được triển khai chương trình kiên cố hoá trường lớp học theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTr ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường lớp học

          - Đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền vận động phụ huynh, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục

          - Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu, công sức để tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường đối với những lớp học tạm

- Đẩy mạnh công tác làm đồ dùng thiết bị dạy học, đồ chơi bằng nguyên vật liệu phế thải

          - Vận động phụ huynh xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ lễ hội nhằm động viên khuyến khích những học sinh là bé ngoan xuất sắc, bé ngoan tiên tiến, tổ chức các lễ hội theo quy định của bậc học nhằm thu hút trẻ đến trường

          6.2. Về thiết bị dạy học: Hiện tại năm học vừa qua trường được sự quan tâm của lãnh đạo phòng GD&ĐT cấp cho nhà trường 01 bộ đồ dùng tối thiếu cho lớp 5 tuổi, 01 bộ vi tính dùng chung cho CBQL, 01 bộ bàn ghế phòng hội đồng

          - Ngoài ra nhà trường còn vận động phụ huynh học sinh mua được 4 tivi, đầu VDC để phục vụ cho việc học của trẻ, mua sắm được 01 bộ âm ly, loa để phục vụ cho các hoạt động của nhà trường

          - Năm học 2013 - 2014 nhà trường tiếp tục tham mưu kiến nghị với phòng GD&ĐT hỗ trợ cho nhà trường 01 bộ đồ dùng tối thiếu cho lớp 5 tuổi, 60 bộ bàn ghế dành cho lớp 5 tuổi

- Ngoài ra nhà trường còn vận động phụ huynh học sinh mua thêm 4 tivi, đầu VDC để phục vụ cho việc học của trẻ

6.3. Đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV ( Hiện tại trường chưa tách tài khoản )

- Các chế độ chính sách của CB,GV, nhân viên phòng GD&ĐT chi trả kịp thời, đầy đủ

6.4. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chính sách đối với học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học theo Nghị định số 49/2010/ND-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

- Việc thực hiện chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 49 trong những năm qua: Năm học 2010 - 2011 học kỳ II tổng số trẻ là 109 x 350.000đ/trẻ = 38.150.000 đ ( Ba tám triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng ) năm học 2011 - 2012 học kỳ I tổng số trẻ là 211 x 280.000đ/trẻ = 59.080.000đ ( Năm chín triệu, không trăm tám  mươi ngàn đồng ) học kỳ II tổng số trẻ là 210 x 350.000đ/trẻ = 73.500.000đ ( Bảy ba triệu, năm trăm ngà đồng ) năm học 2012 - 2013 học kỳ I tổng số trẻ là 214 x 280.000đ/trẻ = 59.920.000đ ( Năm mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng ) học kỳ II tổng số trẻ là 214 x 350.000đ/trẻ = 74.900.000đ ( Bảy mươi tư triệu, chín trăm ngàn đồng )

- Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 tổng số đề nghị cấp chi trả chế độ theo quy định cho học sinh là 216 x 630.000/trẻ = 136.080.000đ ( Một trăm ba mươi sáu triệu, không trăm tám mươi ngàn đồng )

6.5. Đánh giá thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định Điểm c, Khoản II, Điều 1, Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ

- Năm học 2011 - 2012 tổng số trẻ 72 x 1.080.000/trẻ = 77.760.000đ ( Bảy mươi bảy triêu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng )

- Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 tổng số đề nghị cấp chi trả chế độ theo quy định cho trẻ là 59 x 1.080.000/trẻ = 63.720.000đ ( Sáu mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng )

Đánh giá việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QD-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2011 – 2015;

- Năm học 2011 - 2012 học kỳ II tổng số trẻ là 118 x 600.000/trẻ = 70.800.000đ ( Bảy mươi triệu, tám trăm ngàn đồng ) năm học 2012 - 2013 tổng số trẻ là 134 x  1.080.000/trẻ = 144.720.000d ( Một trăm bốn bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

- Thực hiện kế hoạch năm học 2013 - 2014 tổng số đề nghị cấp chi trả chế độ theo quy định cho trẻ là 137 x 1.080.000/trẻ = 147.960.000đ ( Một trăm bốn bảy triệu, chín trăm sáu mươi ngàn )

          7. chất lượng chăm sóc giáo dục

a. Chất lượng chăm sóc

 - 100% trẻ được đảm bảo an toàn tại nhóm lớp

          - 100% trẻ được cân đo 4 lần/năm và theo dõi sức khỏe trên biểu đồ, được khám sức khỏe 2 lần/năm

          - 100% phụ huynh được tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần, thường xuyên quan tâm đến việc phòng tránh các tai nạn thương tích cho trẻ

          - Phối kết hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm, tiêm chủng, uống vác xin, tấy giun theo chiến dịch, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ

          - Thực hiện tốt vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn

          - Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD xuống 5 % so với đầu năm

          - Tất cả giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý trẻ chu đáo, tránh tai nạn cho trẻ

          - Phối hợp với cha mẹ học sinh về chế độ ăn cho trẻ ở gia đình

          - Thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, tạo môi trường xanh sạch đẹp, thông thoáng

b. Chất lượng giáo dục

* Công tác chuyên môn

           - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thiết kế mạng phong phú, sinh động phù hợp với thực tế nhà trường, sáng tạo trong tổ chức hoạt động

          - Từng bước tiếp cận và vận dụng linh hoạt chương trình Mầm non mới vào giảng dạy ở các nhóm lớp sao cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của nhà trường

          - Truyền thụ đúng và đầy đủ kiến thức theo chương trình, đảm bảo trang thiết bị đầy đủ kiến thức và tâm lý cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

          - Tích cực sưu tầm làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo trang trí lớp học theo chủ đề, chủ điểm

- Thực hiện chủ đề năm học “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”cho mỗi cán bộ giáo viên nhân viên nắm, hiểu và thực hiện nghiêm túc chủ đề được cụ thể hóa vào các công việc hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục toàn diện trong toàn trường

* Chất lượng  giáo án

          - Khá tốt 70%

          - Trung bình 30 % ( Không có giáo án yếu kém ) 

          * Chất lượng giờ dạy

          - Phấn đấu 100% giờ dạy đạt yêu cầu trở lên (Trong đó 65 % khá tốt)

 

- Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’

          Duy trì sĩ số 100%

Bé chuyên cần: Đạt 98 %

          Bé ngoan: Đạt: 95 %

          Bé khỏe: Đạt 92  %

          Bé sạch: Đạt 92

          100% trẻ được đánh giá theo 5 lĩnh vực phát triển. Riêng trẻ 5 tuổi đánh giá thêm theo bộ chuẩn phát triển theo quy định của Bộ GD&ĐT 4 chuẩn với 120 chỉ số

- Phát triển thể chất: Đạt 98 %  trở lên

          - Phát triển nhận thức: Đạt 95% trở lên

          - Phát triển ngôn ngữ: Đạt 92 trở lên

          - Phát triển tình  cảm xã hội:  Đạt 98% trở lên

- Phát triển thẩm mỹ: Đạt 98% trở lên

- Tổ chức các lễ hội: - Ngày vui của bé; Vui tết trung thu; Lễ hội mừng xuân; Lễ hội 1/6 vui tết thiếu nhi

          - Tổ chức hội thi “ Bé tô viết chữ đẹp ” cho trẻ 5 tuổi “Cô và bé đọc thơ kể chuyện về Bác Hồ ” nhân ngày 19/5

          - Được chơi trò chơi dân gian, những bài ca dao đồng dao những bài hát dân ca phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo nội dung thân thiện trường học

          * Thực hiện các chuyên đề “ Tăng cường Tiếng việt, giáo dục kỹ năng sống ”

- 100% trẻ được tăng cường Tiếng việt và giáo dục kỹ năng sống

- 100% giáo viên tích cực sưu tầm các bài hát dân ca về vùng miền, các dân tộc địa phương

- 100% giáo viên thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Tích cực tổ chức các nội dung phong phú, thiết kế các hoạt động đa dạng đưa trẻ vào hoạt động

- 100% giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh

- 9/9 nhóm lớp xây dựng các góc tuyên truyền với những nội dung phong phú, thiết thực để các bậc cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

- 9/9 nhóm lớp tích cực tổ chức các hội thi cho trẻ tại lớp, tham gia các hội thi của trường, của phòng để tuyên truyền cho cha mẹ học sinh

          - Trẻ được cung cấp đầy đủ kiến thức trong chương trình giáo dục Bộ GD-ĐT ban hành, tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ, khuyến khích giáo viên thực hiện chương trình Mầm non mới một cách linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với từng độ tuổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

- Tổ chức cho trẻ được tiếp cận và vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tế xung qunh theo yêu cầu của từng độ tuổi một cách linh hoạt và sáng tạo để trẻ được chủ động bộc lộ khả năng khám phá, tìm tòi hiểu biết về thế giới xung quanh

          * Đăng ký thi đua

          100% CBGV, NV đăng ký thi đua

           Tập thể: Trường tiên tiến cấp huyện

           - 2 tổ lao động tiên tiến: Tổ 1và tổ 2

           Cá nhân

           - UBND huyện khen: 2 đ/c

           - Lao động tiên tiến: 9 đ/c

           + Công đoàn

 Tập thể: Trường LĐLĐ huyện khen

           Cá nhân

           - LĐLĐ huyện khen: 2 đ/c

* Đối với các khối lớp       

           - 9/9 lớp tự nguyện đăng ký ngay từ đầu năm

           - 9/9  lớp đạt danh hiệu tiên tiến

           - 30 cháu đạt bé ngoan xuất sắc

 - 50 chấu đạt bé ngoan tiên tiến

* Biện pháp thực hiện

          - Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, có sự tìm tòi sáng tạo trong cách tổ chức các hoạt động cho trẻ, thiết kế các góc chơi, hoạt động vui chơi phù hợp, sống động và phong phú hấp dẫn trẻ, đi sâu vào hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng đồng thời phát huy tính tích cực ở trẻ

          - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động học tập và vui chơi phong phú, phù hợp và hấp dẫn, đảm bảo thân thiện và gần gũi với trẻ

          - Mỗi giai đoạn hoặc mỗi kỳ BGH cùng giáo viên chủ nhiệm tiến hành đánh giá chất lượng học sinh 1 lần, chú ý đến các cháu,  khuyết tật, cá biệt để có phương pháp giáo dục tích hợp. BGH tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm trực tiếp cho từng giáo viên

           - Tổ chức tốt các lễ hội nhằm tạo cơ hội cho trẻ có tính mạnh dạn tự tin, hiểu biết hơn ý nghĩa những ngày lễ hội lớn trong năm

           - Giáo viên tổ chức tốt chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ, duy trì nhận xét tuyên dương, cắm cờ cuối ngày,  nhận xét phát phiếu bé ngoan cuối cuối tuần. Lấy chất lượng toàn diện học sinh để đánh giá việc thực hiện chuyên môn và thi đua của giáo viên

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể từ BGH đến các tổ viên, vận dụng sáng tạo các chương trình vào công tác giảng dạy

          - Chọn giáo viên có năng lực làm nòng cốt, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức xây dựng tiết mẫu, dự giờ đồng nghiệp cùng rút kinh nghiệm trao đổi học tập

          - BGH cùng tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra đánh giá từng tháng, từng giai đoạn về chất lượng của giáo viên để có biện pháp chỉ đạo giúp đỡ kịp thời những mặt còn hạn chế

          - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của CBGV nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy đạt hiệu quả cao phù hợp với mục đích yêu cầu của ngành học trong giai đoạn hiện nay

          - Phát động phong trào thi đua có tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời để khuyến khích động viên giáo viên

          - Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi kèm cặp GV còn hạn chế về CM. Đặt mua tài liệu tạp trí về CM để GV tham khảo

           - Khuyến khích GV thực hiện chương trình GDMN mới thường xuyên tham khảo thông tin GDMN  trên mạng để học hỏi kinh nghiệm

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, có sự tìm tòi sáng tạo trong cách tổ chức các hoạt động cho trẻ, thiết kế các góc chơi, hoạt động vui chơi phù hợp, sống động và phong phú hấp dẫn trẻ, đi sâu vào hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng đồng thời phát huy tính tích cực ở trẻ

          - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động học tập và vui chơi phong phú, phù hợp và hấp dẫn, đảm bảo thân thiện và gần gũi với trẻ

          - Mỗi giai đoạn hoặc mỗi kỳ BGH cùng giáo viên chủ nhiệm tiến hành đánh giá chất lượng học sinh 1 lần, chú ý đến các cháu,  khuyết tật, cá biệt để có phương pháp giáo dục tích hợp. BGH tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm trực tiếp cho từng giáo viên

           - Tổ chức tốt các lễ hội nhằm tạo cơ hội cho trẻ có tính mạnh dạn tự tin, hiểu biết hơn ý nghĩa những ngày lễ hội lớn trong năm

           - Giáo viên tổ chức tốt chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ, duy trì nhận xét tuyên dương, cắm cờ cuối ngày,  nhận xét phát phiếu bé ngoan cuối cuối tuần. Lấy chất lượng toàn diện học sinh để đánh giá việc thực hiện chuyên môn và thi đua của giáo viên

* Đề xuất, kiến nghị

          Trường MN Ánh Dương kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường xin thêm 1 phó hiệu trưởng, 2 biên chế giáo viên và 1 biên chế bảo vệ nhà trường, 1 nhân viên y tế

          Kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm tham mưu với UBND huyện nhanh chóng  chương trình kiên cố hoá trường lớp học, bổ xung số CBQL, Giáo viên, nhân viên còn thiếu theo kế hoạch đã xây dựng, trang bị cho nhà trường thêm 1 bộ đồ dùng tối thiểu, 65 bộ bàn ghế dành cho lớp 5 tuổi để phục vụ cho việc dạy và học có chất lượng

           Trên đây là kế hoạch năm học 2013 - 2014 của trường Mầm non Ánh Dương Nong Lay. Mong các cấp lãnh đạo xem xét tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học. Nhà trường xin chân thành cảm ơn.!.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND Xà                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                Bùi Thị Xuấn

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Công tác quản lý chỉ đạo

Năm học 2013 - 2014  nhà trường sẽ tập chung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

          - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép với cuộc vận động “Hai không ” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” Nhà trường đã chú trọng tới phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể giáo viên trong nhà trường

Nhà trường đã tập chung chú trọng thực hiện CSGD trẻ theo chương tình GDMN đại trà ở tất cả các lớp

          Nâng cao việc ƯDCNTT trong công tác quản lý và soạn giảng

          Thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện

* Công tác chuyên môn

           - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thiết kế mạng phong phú, sinh động phù hợp với thực tế nhà trường, sáng tạo trong tổ chức hoạt động

          - Từng bước tiếp cận và vận dụng linh hoạt chương trình Mầm non mới vào giảng dạy ở các nhóm lớp sao cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của nhà trường

          - Truyền thụ đúng và đầy đủ kiến thức theo chương trình, đảm bảo trang thiết bị đầy đủ kiến thức và tâm lý cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

          - Tích cực sưu tầm làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo trang trí lớp học theo chủ đề, chủ điểm

          - Thực hiện chủ đề năm học “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”cho mỗi cán bộ giáo viên nhân viên nắm, hiểu và thực hiện nghiêm túc chủ đề được cụ thể hóa vào các công việc hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục toàn diện trong toàn trường

- Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’  * Chất lượng  giáo án

          - Khá tốt 70%

          - Trung bình 30 % ( Không có giáo án yếu kém ) 

          * Chất lượng giờ dạy

          - Phấn đấu 100% giờ dạy đạt yêu cầu trở lên (Trong đó 65 % khá tốt)

          * Chất lượng giáo dục

          - Phát triển thể chất: Đạt 98 %  trở lên

          - Phát triển nhận thức: Đạt 95% trở lên

          - Phát triển ngôn ngữ: Đạt 92 trở lên

          - Phát triển tình  cảm xã hội:  Đạt 98% trở lên

          - Phát triển thẩm mỹ: Đạt 98% trở lên

          * Chất lượng chăm sóc

Bé chuyên cần: Đạt 98 %

          Bé ngoan: Đạt: 95 %

          Bé khỏe: Đạt 92  %

          Bé sạch: Đạt 92%

 

d. Công tác thanh tra - kiểm tra

            - Thanh tra công tác thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, theo quy định chuẩn nghề nghiệp, quy định về đạo đức nhà giáo

            - Thanh tra việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”  cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  kiểm tra việc thực hiện  phong trào thi đua “ Xây dựng trường học  thân thiện, học sinh tích cực”

            - Thanh tra về việc thực hiện Quy chế nhà trường, việc thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí

            - Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ( nếu có)

           * Thực hiện cải cách hành chính

            - Tiếp tục đẩy mạnh ƯDCNTT trong công tác quản lý chỉ đạo, khai thác thông tin, ứng dụng vào quản lý hệ thống văn bản, quản lý hành chính một cách có hiệu quả

           - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định, có chất lượng và thống nhất theo biểu mẫu thống kê ngành học quy định

 - Thực hiện nghiêm túc ba công khai và bốn kiểm tra trong nhà trường: Công khai chất lượng CS - GD trẻ; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu chi tài chính. Kiểm tra việc sử dụng và phân bố ngân sách GDMN; Kiểm tra các khoản đóng góp tự nguyện của gia đình và các tổ chức trong nhà trường

 * Công tác phối kết hợp các tổ chức trong nhà trường

           - Nhà trường thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhà trường phối kết hợp với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, để triển khai và thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất.

* Tổ Đảng

           - 100% Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt

           - 100% Đảng viên không vi phạm 19 điều ĐV không được làm

           - 100% Đảng viên tham gia tích cực “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

           - 100% Đảng viên trong chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên

           - Kết nạp ít nhất 1 Đảng viên mới

* Công đoàn

           - Công đoàn thực sự là tổ ấm cho CBGV-NV trong toàn trường, do vậy công đoàn có vai trò quan trọng trong các hoạt động là một yếu tố QĐ mọi thành công của hoạt động nhà trường, phấn đấu

           - 100% công đoàn viên tham gia tích cực các phong trào do ngành, nhà trường phát động

           - Giới thiệu cho Đảng ít nhất 1 Đ/c đi học lớp cảm tình Đảng

           - 100% đoàn viên không sinh con thứ 3, nuôi con khỏe dạy con ngoan

           - 100% công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu 70% trở lên đạt LĐTT

           * Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

           - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường, phấn đấu:

           100% đoàn viên có lý tưởng cách mạng, Xây dựng nề nếp sống và lối VH, thực hiện tốt các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

           Giới thiệu ít nhất 1 Đ/c cho Đảng bồi dưỡng kết nạp

           Phấn đấu 100% ĐV xếp loại khá, tốt

           * Ban đại diện cha mẹ học sinh

           - Nhà trường XD tốt mối quan hệ chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, tham mưu với trưởng ban hoạt động theo đúng điều lệ  Bộ GD - ĐT ban hành

 Quản lý thu chi các nguồn thu đúng mục  đích theo quy định

           * Công tác thu chi    

           - Thực hiện thu đúng, đủ theo nguyên tắc tài chính, tất cả các khoản thu đều được sự nhất trí của cha mẹ học sinh,

          * Công tác thi đua

          - Tham gia nhiệt tình có hiệu quả vào các phong trào do nhà trường, phòng GD-ĐT và công đoàn phòng phát động

          - Phấn đấu đạt các danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, tập thể tổ LĐTT, CSTĐ, LĐTT

          * Đề xuất, kiến nghị

          Trường MN Ánh Dương kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường xin thêm 1 phó hiệu trưởng, 2 biên chế giáo viên và 1 biên chế bảo vệ nhà trường, 1 nhân viên y tế

          Kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm tham mưu với UBND huyện nhanh chóng  chương trình kiên cố hoá trường lớp học, bổ xung số CBQL, Giáo viên, nhân viên còn thiếu theo kế hoạch đã xây dựng, trang bị cho nhà trường thêm 1 bộ đồ dùng tối thiểu, 65 bộ bàn ghế dành cho lớp 5 tuổi để phục vụ cho việc dạy và học có chất lượng

           Trên đây là kế hoạch năm học 2013 - 2014 của trường Mầm non Ánh Dương Nong Lay. Mong các cấp lãnh đạo xem xét tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học. Nhà trường xin chân thành cảm ơn.!.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND Xà                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bùi Thị Xuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

SL

Trình độ

GV giỏi cấp

Ghi chú

 

ĐH

TC

SC

Huyện

Tỉnh

BGH

1

1

0

0

0

0

0

 

G V Nhà trẻ

1

0

0

1

0

0

0

 

GV Mẫu giáo

6

2

0

4

0

1

0

 

HCPV

1

1

0

0

0

0

0

 

Tổng

9

4

0

5

0

0

0

 

 

- Được tham gia các lễ hội: - Ngày hội ngày vui của bé

                                                       - Vui tết trung thu

                                                       - Lễ hội mừng xuân

                                                       - Lễ hội tổng kết năm học và 1/6.

                                                       - Tổ chức buổi truyền thông HIV/AIDS

          - Tổ chức cuộc thi “Cô và bé đọc thơ kể chuyện về Bác Hồ ” nhân ngày 19/5

          - Được chơi trò chơi dân gian, những bài ca dao đồng dao những bài hát dân ca phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo nội dung thân thiện trường học

          - Tổ chức hội thi “ Bé tô viết chữ đẹp ” cho trẻ 5 tuổi

- Xây dựng môi trường tích cực cho trẻ hoạt động, tích cực nâng cao trình độ năng lực chuyên môn của giáo viên nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới vào những năm học tiếp theo.

           - Từng bước đầu tư trang thiết bị GD, tài liệu, học liệu, phương tiện cho nhà trường để thực hiện chương trình mầm non mới. Khuyến khích các giáo viên chủ động sáng taọ trong việc thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, tăng cường trao đổi học hỏi, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo triển khai chương trình với các trường đã thực hiện chương trình GDMN mới

            c. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung GDATGT, GDBVMT và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;

           * Về GDATGT: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền GDAT cho trẻ, CBGV và các bậc cha mẹ học sinh theo nội dung chương trình quy định và hướng dẫn của bộ GD - ĐT bằng nhiều hình thức sinh hoạt như: Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hội thi, tổ chức các hoạt động cho trẻ, qua giờ đón trả trẻ, qua góc tuyên truyền....

            * Về GDBVMT: Chỉ đạo lồng ghép GDBVMT trong mọi hoạt động của nhà trường theo tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn và thuận tiện, tận dụng những điều kiện sẵn có tại địa phương để giáo dục và hình thành thói quen BVMT cho trẻ

           - Tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu tái sử dụng sẵn có ở địa phương để phục vụ cho chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Tích cực tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể thiết thực nhằm tạo điều kiện cho trẻ đến trường được an toàn, thân thiện và vui vẻ, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa địa phương để giáo dục và hình thành ở trẻ ý thức tìm hiểu chăm sóc và bảo vệ.

          * Về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

          - Lồng ghép vào các nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đưa nội dung giáo dục năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như tiết kiệm điện nước....

          * Về công tác truyền thông HIV;

          - Các cụm lớp học tổ chức tốt buổi truyền thông HIV cho các bậc phụ huynh và nơi mình đang công tác

- 100% trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, có ý thức giữ gìn, bảo vệ và có thái độ thân thiện với MT, có một số kiến thức cơ bản về luật ATGT, Có ý thức khi tham gia giao thông

          - Chất lượng trẻ 5 tuổi : Đánh giá đạt yêu cầu trở lên 72/72 = 100%, trẻ có đủ điều kiện về tâm sinh lý cũng như kiến thức để bước vào lớp 1 theo quy định của bậc học Mầm non

- 100% CBGV - NV chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của ngành, của trường và soạn bài đầy đủ trước 3 ngày

          - 100% CBQL - GV - NV có đầy đủ hồ sơ sổ sách ghi chép cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định

           - 100% CBGV tích cực tham gia bồi dưỡng thường xuyên công tác chuyên môn nghiệp vụ cùng trình độ lý luận

          - 100% các tiết dạy có đủ đồ dùng trực quan cho cô và trẻ 

          * Chất lượng  giáo án;

          - Khá tốt 70%.

          - Trung bình 30 % ( Không có giáo án yếu kém ) 

          * Chất lượng giờ dạy;

          - Phấn đấu 100% giờ dạy đạt yêu cầu trở lên ( Trong đó 65 % khá tốt)

          * Chất lượng giáo dục:

          - Phát triển thể chất: Đạt 98 %  trở lên

          - Phát triển nhận thức: Đạt 95% trở lên

          - Phát triển ngôn ngữ: Đạt 92 trở lên

          - Phát triển tình  cảm xã hội:  Đạt 98% trở lên

          - Phát triển thẩm mỹ: Đạt 98% trở lên

          * Chất lượng chăm sóc: Bé chuyên cần: Đạt 98 %

                                            Bé ngoan: Đạt: 95 %

                                            Bé khỏe: Đạt 92  %

                                            Bé sạch: Đạt 92%

          * Đối với các khối lớp;       

           - 8/8 lớp tự nguyện đăng ký ngay từ đầu năm.

           - 8/8  lớp đạt danh hiệu tiên tiến.

          * Biện pháp;

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, có sự tìm tòi sáng tạo trong cách tổ chức các hoạt động cho trẻ, thiết kế các góc chơi, hoạt động vui chơi phù hợp, sống động và phong phú hấp dẫn trẻ, đi sâu vào hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng đồng thời phát huy tính tích cực ở trẻ

          - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động học tập và vui chơi phong phú, phù hợp và hấp dẫn, đảm bảo thân thiện và gần gũi với trẻ.

          - Mỗi giai đoạn hoặc mỗi kỳ BGH cùng giáo viên chủ nhiệm tiến hành đánh giá chất lượng học sinh 1 lần, chú ý đến các cháu,  khuyết tật, cá biệt để có phương pháp giáo dục tích hợp. BGH tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm trực tiếp cho từng giáo viên

           - Tổ chức tốt các lễ hội nhằm tạo cơ hội cho trẻ có tính mạnh dạn tự tin, hiểu biết hơn ý nghĩa những ngày lễ hội lớn trong năm

           - Giáo viên tổ chức tốt chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ, duy trì nhận xét tuyên dương, cắm cờ cuối ngày,  nhận xét phát phiếu bé ngoan cuối cuối tuần. Lấy chất lượng toàn diện học sinh để đánh giá việc thực hiện chuyên môn và thi đua của giáo viên

          * Công tác chuyên môn;

           - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thiết kế mạng phong phú, sinh động phù hợp với thực tế nhà trường, sáng tạo trong tổ chức hoạt động

          - Từng bước tiếp cận và vận dụng linh hoạt chương trình Mầm non mới vào giảng dạy ở các nhóm lớp sao cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của nhà trường

          - Truyền thụ đúng và đầy đủ kiến thức theo chương trình, đảm bảo trang thiết bị đầy đủ kiến thức và tâm lý cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1

          - Tích cực sưu tầm làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo trang trí lớp học theo chủ đề, chủ điểm

          - Thực hiện chủ đề năm học “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”cho mỗi cán bộ giáo viên nhân viên nắm, hiểu và thực hiện nghiêm túc chủ đề được cụ thể hóa vào các công việc hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục toàn diện trong toàn trường

             - Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’  năm thứ 4 với những nội dung cơ bản là:

            + XD môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện phù hợp với đặc điểm hoạt động tâm lý của trẻ mầm non

            + Tìm hiểu sưu tầm và kể cho cho trẻ nghe những nhân vật lịch sử và giới thiệu những di tích lịch sử có tại địa phương cho trẻ nghe

             + Lựa chọn những bài hát dân ca, trò chơi dân gian, vào hoạt động vui chơi tích cực của trẻ

            + Tổ chức các hoạt động tích cực cho trẻ trong môi trường thân thiện, tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh lồng ghép trong các hoạt động lễ hội trong trường mầm non

            + Tạo mối quan hệ thân thiện giữa CBGV-NV trong trường, giữa CBGV  với trẻ, giữa CBGV với cha mẹ trẻ

             + Huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong việc xây dựng môi trường thân thiện

* Thực hiện các chuyên đề;

- Thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học và chữ viết”

- 100% trẻ tham gia hoạt động đầy đủ các nội dung chương trình. Sử dụng thành thạo và thực hiện hết các yêu cầu trong sách  “Bé tập tạo hình”, “Bé làm quen với toán” “Bé tập tô”( Đối với trẻ 5 tuổi). Mở rộng kiến thức cho trẻ 5 tuổi biết đếm từ 1-100. 100% trẻ 5 tuổi nhận biết, phát âm chính xác, tô viết 29 chữ cái và thêm bớt, phân nhóm 10 số tự nhiên đầu tiên.

- 100% trẻ được đánh giá hàng ngày, đánh giá sau mỗi chủ đề và đánh giá chung theo các mặt giáo dục 2 lần/năm (tháng 10/2012 và 4/2013) Tổ chức cho trẻ tham gia các hội thi của trường và của ngành đạt giải cao.

- 100% giáo viên thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Tích cực tổ chức các nội dung phong phú, thiết kế các hoạt động đa dạng đưa trẻ vào hoạt động.

- 100% giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh.

- 8/8 nhóm lớp xây dựng các góc tuyên truyền với những nội dung phong phú, thiết thực để các bậc cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- 8/8 nhóm lớp tích cực tổ chức các hội thi cho trẻ tại lớp, tham gia các hội thi của trường, của phòng để tuyên truyền cho cha mẹ học sinh .

100% giáo viên tích cực sưu tầm các bài hát dân ca về vùng miền, các dân tộc địa phương

          * Biện pháp thực hiện;

          - Xây dựng kế hoạch cụ thể từ BGH đến các tổ viên, vận dụng sáng tạo các chương trình vào công tác giảng dạy

          - Chọn giáo viên có năng lực làm nòng cốt, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức xây dựng tiết mẫu, dự giờ đồng nghiệp cùng rút kinh nghiệm trao đổi học tập

          - BGH cùng tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra đánh giá từng tháng, từng giai đoạn về chất lượng của giáo viên để có biện pháp chỉ đạo giúp đỡ kịp thời những mặt còn hạn chế

          - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của CBGV nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy đạt hiệu quả cao phù hợp với mục đích yêu cầu của ngành học trong giai đoạn hiện nay

          - Phát động phong trào thi đua có tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời để khuyến khích động viên giáo viên

          - Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi kèm cặp GV còn hạn chế về CM. Đặt mua tài liệu tạp trí về CM để GV tham khảo

           - Khuyến khích GV thực hiện chương trình GDMN mới thường xuyên tham khảo thông tin GDMN  trên mạng để học hỏi kinh nghiệm

           - Phối hợp với TT Ytế xã khám SK định kỳ đầy đủ cho các cháu

           d. Thực hiện công bằng giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;

           - Thực hiện tốt chế độ hỗ trợ cho trẻ em con hộ nghèo, tạo điều kiện thu hút trẻ đến trường

           - Tiếp tục triển khai chương trình tăng cường tiếng việt theo nội dung đề tài của tỉnh cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số chuẩn bị tốt cho trẻ trước khi vào lớp

           - Nhà trường đã vận động trẻ khuyết tật đến lớp và có hồ sơ theo dõi về sự phát triển của trẻ

           + Tổng số trẻ khuyết tật trên địa bàn là:4 trẻ

           + Tổng số trẻ khuyết tật hòa nhập : 4 trẻ

           e. Công tác tuyên truyền phổ biên kiến thức nuôi dạy trẻ;

            - Nhà trường tiếp tục tham mưu với ban lãnh đạo xã, chính quyên địa phương phối hợp với các ban ngành tranh thủ mọi nguồn lực tuyên truyền về công tác GDMN

            - 100% giáo viên kết hợp và tuyên truyền tốt kiến thức CSGD trẻ theo khoa học tới các bậc cha mẹ thông qua các cuộc họp phụ huynh, qua giờ đón trả trẻ

           - 100% các lớp có góc tuyên truyền tại nhóm lớp bố trí nơi thuận tiện cho cha mẹ trẻ dễ tiếp cận, nội dung bài phong phú được thay đổi bổ sung hàng tháng. mỗi GV là một tuyên truyền viên tích cực để chuyển tải tới cha mẹ trẻ và xã hội về công tác CS - ND - GD trẻ từ 0 - 6 tuổi

           g. Công tác quản lý;

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản qui phạm pháp luật về GDMN. Quyết định số 14/2008/QĐ-Bộ GD&ĐT ngày 7/11/2008 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành điều lệ trường Mầm non; Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT- BGD&ĐT- BNV ngày 28/11/2007 của BGD-ĐT-BNV v/v Hướng dẫn  định mức biên chế  sự nghiệp trong cơ sở giáo dục mầm non công lập; Quyết định của Bộ GD& ĐT số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2008 Ban hành qui định về chuẩn nghề nghiệp  giáo viên Mầm non; Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD & ĐT ban hành qui định đạo đức nhà giáo; Quyết định số 36/2008/ QĐ Bộ GD & ĐT ngày 16/7/2008 ban hành qui chế Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia; Quyết định số 58/2008/QĐ Bộ GD&ĐT ngày 17/10/2008 Ban hành qui định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục Mầm non.

 - Tiếp tục học tập nội quy, quy chế của nhà trường để GV làm tốt hơn trong công tác CSGD trẻ

            * Phân công nhiệm vụ BGH;

            - Đồng chí: Bùi Thị Xuấn quản lý chung

            * Công tác thanh tra - kiểm tra;

            - Thanh tra công tác thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, theo quy định chuẩn nghề nghiệp, quy định về đạo đức nhà giáo

            - Thanh tra việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”  cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  kiểm tra việc thực hiện  phong trào thi đua “ Xây dựng trường học  thân thiện, học sinh tích cực”

            - Thanh tra về việc thực hiện Quy chế nhà trường, việc thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí

            - Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ( nếu có)

           * Thực hiện cải cách hành chính;

            - Tiếp tục đẩy mạnh ƯDCNTT trong công tác quản lý chỉ đạo, khai thác thông tin, ứng dụng vào quản lý hệ thống văn bản, quản lý hành chính một cách có hiệu quả

           - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định, có chất lượng và thống nhất theo biểu mẫu thống kê ngành học quy định

 - Thực hiện nghiêm túc ba công khai và bốn kiểm tra trong nhà trường: Công khai chất lượng CS - GD trẻ; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu chi tài chính. Kiểm tra việc sử dụng và phân bố ngân sách GDMN; Kiểm tra các khoản đóng góp tự nguyện của gia đình và các tổ chức trong nhà trường.

 * Công tác phối kết hợp các tổ chức trong nhà trường;

           - Nhà trường thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhà trường phối kết hợp với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, để triển khai và thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao nhất.

            Tổ Đảng;

            - 100% Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt

            - 100% Đảng viên không vi phạm 19 điều ĐV không được làm

            - 100% Đảng viên tham gia tích cực “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

            - 100% Đảng viên trong chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên

            - Kết nạp ít nhất 1 Đảng viên mới

            Công đoàn;

            - Công đoàn thực sự là tổ ấm cho CBGV-NV trong toàn trường, do vậy công đoàn có vai trò quan trọng trong các hoạt động là một yếu tố QĐ mọi thành công của hoạt động nhà trường, phấn đấu :

            - 100% công đoàn viên tham gia tích cực các phong trào do ngành, nhà trường phát động

            - Giới thiệu cho Đảng ít nhất 1 Đ/c đi học lớp cảm tình Đảng

            - 100% đoàn viên không sinh con thứ 3, nuôi con khỏe dạy con ngoan

            - 100% công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu 70% trở lên đạt LĐTT

           Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

            - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường, phấn đấu:

            + 100% đoàn viên có lý tưởng cách mạng, Xây dựng nề nếp sống và lối VH, thực hiện tốt các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

           + Giới thiệu ít nhất 1 Đ/c cho Đảng bồi dưỡng kết nạp

           + Phấn đấu 100% ĐV xếp loại khá, tốt

           Ban đại diện cha mẹ học sinh;

           - Nhà trường XD tốt mối quan hệ chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, tham mưu với trưởng ban hoạt động theo đúng điều lệ  Bộ GD - ĐT ban hành

 Quản lý thu chi các nguồn thu đúng mục  đích theo quy định

           * Công tác thu chi;     

           - Thực hiện thu đúng, đủ theo nguyên tắc tài chính, tất cả các khoản thu đều được sự nhất trí của cha mẹ học sinh,

           * Công tác thi đua;

           - Tham gia nhiệt tình có hiệu quả vào các phong trào do nhà trường, phòng GD-ĐT và công đoàn phòng phát động

           - Phấn đấu đạt các danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, tập thể tổ LĐTT, CSTĐ, LĐTT

           + Chính quyền;

           Tập thể: Trường tiên tiến cấp huyện

           - 2 tập thể tổ lao động tiên tiến: Tổ 1và tổ 2

           Cá nhân;

           - UBND huyện khen: 1 đ/c

           - Lao động tiên tiến: 7 đ/c

           + Công đoàn;

 Tập thể: Trường LĐLĐ huyện khen.

           Cá nhân;

           - LĐLĐ huyện khen: 1 đ/c

           Đề xuất, kiến nghị;

          - Trường MN Ánh Dương kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường xin thêm 1 phó hiệu trưởng, 3 biên chế giáo viên và 1 biên chế bảo vệ nhà trường, 1 nhân viên y tế

           - Kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm tham mưu với UBND huyện nhanh chóng xây dựng chương trình kiên cố hoá trường lớp học, bổ xung số CBQL, Giáo viên, nhân viên còn thiếu theo kế hoạch đã xây dựng, trang bị cho nhà trường thêm 1 bộ đồ dùng tối thiểu, 35 bộ bàn ghế dành cho lớp 5 tuổi để phục vụ cho việc dạy và học có chất lượng.

           Trên đây là kế hoạch năm học 2012 - 2013 của trường Mầm non Ánh Dương Nong Lay. Mong các cấp lãnh đạo xem xét tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học. Nhà trường xin chân thành cảm ơn.!.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND Xà                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bùi Thị Xuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • right 1
  • anh van
  • moi